euzg2020 eu2020

Een stad waar men graag komt

Dankzij standaarden die aan de behoeften van de stadsbewoners voldoen, maar ook zijn aangepast aan zowel toeristen als zakenpartners, is Zagreb een Midden-Europese oase voor iedereen die comfortabel wil leven, verstandig wil investeren, maar ook voor diegenen die de rijke geschiedenis van de stad willen onderzoeken en de talloze verhalen en ervaringen hier willen ontdekken;

De uitzonderlijke gastvrijheid van de burgers, het rijke culturele en toeristische aanbod zijn de reden dat de stad Zagreb drie opeenvolgende jaren (2016, 2017 en 2018) tot de beste adventsbestemming in Europa is uitgeroepen. Naast de mooiste adventservaring kan de magie van de stad het hele jaar door worden ervaren: in de groene parken en de meren van Zagreb, de beboste hellingen van de Medvednica, de fonteinen en monumenten, de bebloemde lanen, pleinen, straten en middels het verkennen van alle mysterieuze hoeken van de stad die ieders hart zullen veroveren.

De stad Zagreb is een van de meest sociaal kwetsbare steden in de Republiek Kroatië en biedt haar burgers veiligheid en een betere levensstandaard door tal van sociale maatregelen en zorg voor personen met een handicap, gepensioneerden, kinderen en gezinnen, evenals studenten middels actieve steun aan sociale en humanitaire programma's en projecten van verschillende verenigingen.

Zagreb is ook de zetel van het Kroatische parlement, de president van de Republiek Kroatië en de regering van de Republiek Kroatië.
 

Organisatie van de stad
De stad Zagreb voert taken uit binnen het zelfbestuur van de stad en het graafschap, en is ook bevoegd voor de zaken van het staatsbestuur binnen de bevoegdheid van de overheidsadministratiekantoren, die wordt uitgevoerd door de bestuursorganen van de stad.

Organen van de stad Zagreb:

Stadsvergadering als vertegenwoordigingsorgaan


De stadsvergadering van de stad Zagreb is een vertegenwoordigingsorgaan dat namens de burgers wetten maakt in het kader van de zelfbesturende bevoegdheid van de stad Zagreb en andere taken uitvoert in overeenstemming met de wet en het statuut van de stad Zagreb. Gemeenteraadsleden worden door de burgers gekozen bij rechtstreekse verkiezingen.

Burgemeester als uitvoerend orgaan

De burgemeester van de stad Zagreb vertegenwoordigt en representeert de stad Zagreb en is de uitvoerende macht van de stad Zagreb. De burgemeester en zijn twee vice-burgermeesters worden door de burgers gekozen bij rechtstreekse verkiezingen. Middels de beslissing van de organisatie en bevoegdheid van de stadsbesturen zijn 12 stadskantoren, 1 stadsinstituut en 3 gespecialiseerde diensten ingesteld.

Het Lokale zelfbestuur van de stad Zagreb bestaat uit 17 stadsdistricten en 218 lokale commissies waarin burgers, via de rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers in deze raden, deelnemen aan de besluitvorming over de taken die hun dagelijks leven en werk in de lokale gemeenschappen beïnvloeden. Gemeenteraden zijn sinds 2001 actief betrokken bij het beheer van de stad, en sindsdien dragen ze in toenemende mate bij aan het voldoen aan de gemeentelijke en andere gemeenschappelijke behoeften van de burgers in de stad, vooral met de succesvolle planning en implementatie van kleine gemeentelijke acties. Sinds 2009 hebben de raden van de lokale commissies ook een belangrijke bijdrage geleverd aan deze activiteiten.
 
Bevolking
demografische maatregelen
Het fundamentele doel van de stad Zagreb is om haar burgers, met name jongeren, gezinnen, gepensioneerden en de sociaal kwetsbare bevolking, een veilig en kwalitatief leven te bieden. Zagreb heeft de afgelopen jaren een gestage demografische groei doorgemaakt, aangedreven door stimulerende demografische maatregelen.

De stad Zagreb is het multiculturele centrum van de Republiek Kroatië, waar traditiegetrouw bewoners van verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden en gewoontes op een speciale en onvervangbare manier bijdragen aan de rijkdom en diversiteit van het economische, politieke, culturele en duidelijk veelzijdige leven in Zagreb.

De stad Zagreb beschermt, verbetert en bevordert mensenrechten, sociale zekerheid en burgerparticipatie in het dagelijks leven. Dienovereenkomstig zijn enkele van de doelstellingen: verbetering van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het openbare leven en in het gezin, bestrijding van raciale en andere discriminatie, bescherming van de rechten van seksuele, raciale, nationale, religieuze en andere minderheden, en bevordering van hun rechten en vrijheden. Tegelijkertijd worden de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en het recht op vrijheid van vereniging van verschillende actoren die de behoeften en belangen van bepaalde groepen burgers in de lokale gemeenschap bevorderen, aangemoedigd.