euzg2020 eu2020

Landbouw

Honderdjarige bossen beslaan bijna een derde van de totale oppervlakte van de stad Zagreb, en dit is een zeldzaam voorbeeld waar inheemse en natuurlijke structuren goed bewaard zijn gebleven en zij worden beschouwd als een soort stedelijke oase. Op het gebied van landbouw en plattelandsgebied voert de stad Zagreb een lokaal landbouwbeleid van duurzame ontwikkeling in de directe en in de verdere omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de rol van Zagreb als een marktcentrum en al zijn natuurlijke omstandigheden die de prioritaire gebieden voor landbouwproductietakken bepalen.
 
Bosbouw
Het project "Stadstuinen" – de inrichting en het gebruik van bouwland in bezit van de stad Zagreb wordt goed ontvangen en de bedoeling is dat een deel van het bouwland ter gebruik aan de inwoners van de stad Zagreb wordt gegeven om voedsel (groenten en bessen), kruiden en bloemen voor eigen behoeften te verbouwen. Het project is een positief voorbeeld van duurzaam stedelijk landgebruik dat de levenskwaliteit van burgers kan verbeteren op sociaal, gezondheids-, economisch en milieugebied. Stadstuinen maken gezondheidsvoeding toegankelijk en verbeteren de huishoudbudgetten van burgers, dragen bij aan het behoud van een gezonder milieu, het behoud van biodiversiteit, het milieubewustzijn van burgers, het verbinden met de natuur, een gezonde vrijetijdsbesteding en het bevorderen van een gezonde levensstijl, en het ontwikkelen van een partnerschap van de stad Zagreb met burgers.
De landelijke infrastructuur in de nabijheid van het stedelijke deel van de stad biedt een enorm potentieel om de drukte en stress van het drukke stadsleven te verlaten, waar u rust, groen, schone en frisse lucht kunt vinden. De meest waardevolle parel zijn de bossen van Zagreb, die eeuwen hebben overleefd en, als een zeldzame, goed bewaarde en goed verspreide autochtone en natuurlijke structuur, een oase in de stadsdrukte vormen.
Gezien de unieke mix van stad en platteland, beschikt de stad Zagreb ook over een ontwikkeld plattelandstoerisme; natuurparken en ander erfgoed op het platteland, panoramische ritten, genieten van het natuurlijke landschap en het verblijf op toeristische boerderijen.
 
Dierenverzorging
Honderdduizend huisdieren in Zagreb zijn voldoende reden voor de stad Zagreb om een ​​verantwoordelijk en gevoelig zorg- en verzorgingsbeleid voor dieren te voeren, met name het regelen van de voorwaarden en manieren om huisdieren te houden, regels aan te nemen voor het houden van huisdieren en het verlenen van hygiënische diensten. Dienovereenkomstig wordt speciale aandacht besteed aan de verlaten, verloren, gewonde en mishandelde dieren, die worden voorzien van bescherming en zorg in het dierenasiel (in Dumovec) en de dierentuin van Zagreb.