euzg2020 eu2020

Economie

De concentratie van bedrijfsentiteiten, dat wil zeggen van ondernemers, goed opgeleide arbeidskrachten, een divers aanbod aan gespecialiseerde zakelijke diensten en ontwikkeling van bepaalde hightech-sectoren van de economie zijn de sterke krachten van de ontwikkeling van de stad Zagreb. Met een actief beleid ontwikkelt, promoot en implementeert het stadsbestuur voortdurend innovatieve ideeën en kapitaalprojecten, wat het best wordt bewezen door het feit dat meer dan 50% van de directe buitenlandse investeringen en bijna een derde van het BBP van de Republiek Kroatië in Zagreb wordt gerealiseerd.

De stad Zagreb stimuleert en ontwikkelt, als drager van de algehele economie van de Republiek Kroatië, waarbij de stad een zakelijk, industrieel, wetenschappelijk, educatief, onderzoeks- en financieel centrum vertegenwoordigt, een economie gebaseerd op ondernemerschap, kennis en innovatie, en een hoogwaardige markt voor goederen en diensten, waarbij in het bijzonder de arbeidsmarkt en het onderwijssysteem steeds worden vernieuwd en ontwikkeld. Door dergelijke activiteiten wordt duidelijk dat de stad echt een vriend van het ondernemerschap wil zijn en dat er binnen zijn competenties op economisch gebied en het gebied van de economische infrastructuur alles aan wordt gedaan omwerkplekken en betere materiele en sociale perspectieven voor burgers te creëren.

Door de activiteiten van de Zagreb Holding, die 100% eigendom is van de stad Zagreb, wordt een efficiënte dienstverlening van nutsvoorzieningen en andere stedelijke diensten bevorderd.

Als eigenaar en oprichter van ZICER (Zagreb innovatie centrum), ondersteunt de stad Zagreb iedereen die zich in het ondernemerschap wil storten middels het ontwikkelen van een innovatief idee of product.
Verkeer
Verkeersverbindingen: de stad Zagreb ligt in het centrale deel van Kroatië, waardoor een snelle en gemakkelijke verbinding mogelijk is met zowel de continentale als de kustgebieden van het land. De nieuw gebouwde luchthaven „Franjo Tuđman“, gelegen op slechts 20 minuten van het stadscentrum, biedt een connectie met veel Europese steden en biedt directe vluchten naar Canada, Azië en Rusland.

Als u liever met de auto reist, moet u weten dat Zagreb zich bevindt op de trans-Europese transportcorridors die West- en Oost-Europa met elkaar verbinden, evenals het zuiden met het noorden. Kroatische snelwegen zijn een van de beste in Europa op het gebied van infrastructuur, verbinden ons met al onze buren en bieden gemakkelijk toegang tot alle uithoeken van Kroatië. Het duurt slechts twee uur om de Adriatische Zee te bereiken via de snelweg vanaf Zagreb!

Het busstation van Zagreb bevindt zich nabij het stadscentrum en biedt zijn gebruikers snel en veilig vervoer. Via 44 platformen verbinden bussen Zagreb met andere delen van Kroatië en met de meeste andere Europese hoofdsteden.

Wat het treinverkeer betreft, heeft de stad Zagreb goede connecties via het stads- en voorstedelijk spoorwegsysteem.

Middels constante investeringen in het openbaar vervoer rechtvaardigt Zagreb ook in dit segment de status van een metropool; de tramvloot wordt ook gemoderniseerd, vooral sinds 2005, toen de eerste verlaagde-vloer tram van binnenlandse productie door de straten van Zagreb begon te rijden. Door de voltooiing van investeringsprojecten, waaronder nieuwe bussen en gespecialiseerde voertuigen voor het vervoer van mensen met een handicap wordt Zagreb gerekend tot de steden met een hoge standaard als er sprake is van het openbaar vervoer.
Energie
De stad Zagreb, heeft als hoofdstad van de Republiek Kroatië, de plicht en de verantwoordelijkheid om voortdurend een effectief energie- en milieubeleid te voeren met als basisdoel het bereiken van de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling, dat wil zeggen een ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van de huidige generaties, en tegelijkertijd, in harmonie met de natuur, aan de behoeften van toekomstige generaties. Om deze reden implementeert het stadsbestuur van Zagreb resoluut en actief geplande maatregelen en processen voor duurzame energieontwikkeling en de realisatie van de visie: Zagreb - de stad van duurzame ontwikkeling.
Milieu
Voor een langdurig succes van dergelijke inspanningen is het van het grootste belang om een ​​bewustzijn van duurzame milieuontwikkeling te ontwikkelen op het niveau van elk individu, evenals de gemeenschap als geheel, waarbij de stad Zagreb speciale aandacht besteedt aan kinderen en jongeren. Om deze reden zijns een van de belangrijke projecten van de stad Zagreb de eco-scholen en eco-kleuterscholen waarvan de programma's zich richten op milieu-educatie. Het is het beste om vanaf jonge leeftijd les te geven in milieubehoud en rationeel afvalbeheer om de kennis, vaardigheden en gewoonten van milieubehoud te ontwikkelen en vanaf jonge leeftijd bewust te worden van de noodzaak van verantwoord gedrag ten opzichte van de natuur en haar hulpbronnen. Op deze manier verzekeren we nieuwe generaties van milieubewuste jonge mensen wier nu gevestigde positieve gewoonten een garantie vormen voor een schone en zekere toekomst.